Valitse sivu

Joko olet huomannut, että tänä vuonna on tullut voimaan varsin mielenkiintoinen laki korotetuista poistoista? Laki ei sinänsä ole uusi, mutta huomionarvoista on se, että korotettua poistoa ei voi tehdä käytettynä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoista, eikä käyttöönottohetki saa olla ennen 1.1.2020. Laki on siis tarkoitettu nimenomaan uusiin hankintoihin, ja poistot saavat olla enintään 50% poistamatta olevasta hankintamenosta.

Asiasta mielenkiintoisen tekee se, kun pohdimme, miten monella yrityksellä tilinpäätöspäivä on vuoden viimeinen päivä, ja moniko yritys osti uutta kalustoa vuoden 2019 puolella, ja tilinpäätöstä tehdessään otti käyttöönottohetkeksi uuden tilikauden alun? Onko tällä merkitystä, jos ajatellaan asiaa yrityksen verotuksen näkökulmasta? Onko 50% poisto houkutteleva tapa vähentää yrityksen verojen määrää?

Tämä vuosille 2020-2023 annettu lisäpoistomahdollisuus on merkittävä asia varsinkin investointeja suunnittelevalle yritykselle. Yritykset varmasti tulevat käyttämään tätä yhtenä työkaluna verosuunnittelussa. Hetken jo tuntui hyvälle tämä valtiovallan antama helpotus, mutta aikani ajateltua huomasin tämän tuoman haasteen. Varjopuolena voi käydä niin, että vanhojen koneiden, jotka vielä olisivat käyttökelpoisia, vaihtoarvo tulee tippumaan. Näin saatava hyvitys vanhasta kalustosta on pieni, ja uuden kaluston hinta pysyy edelleen samana. Tällöin tullaan väistämättä tilanteeseen, jossa välirahan suuruus kasvaa. Tämä johtaa usealla yrityksellä velanoton lisääntymiseen. Kovinkaan moni yritys ei pysty pelkällä tulorahoituksella isoja investointeja tekemään.

Jos rahoituksen saaminen on tälläkin hetkellä haasteellista, niin miten käy jatkossa, kun velkaa pitää ottaa isompi määrä? Vaikutukset tulevat näkyviin korkokulujen kasvuna, isojen poistojen summa pienentää yrityksen tulosta, jolla taas on suora vaikutus yhtiön omaan pääomaan. Yhtiön nettovarallisuus pienenee, joka vaikuttaa verottomien osinkojen nostamiseen. 

Uskon, että ajantasainen taloushallinto on tässäkin yhteydessä ratkaisu kultaisen keskitien löytämiseen. Sähköinen taloushallinto antaa mahdollisuuden katsoa syvemmälle yrityksen tärkeisiin tunnuslukuihin. Oikea-aikainen raportointi antaa yrittäjälle mahdollisuuden tehdä päätöksiä ennen kuin se on liian myöhäistä. Nähtäväksi jää, miten markkinat ottavat vastaan tämän uuden mahdollisuuden ja miten yrittäjät tähän tarttuvat.

Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä tarkistaa, onko yrityksesi taloushallinto ajan tasalla, ja millaisia ratkaisuja löytäisimme juuri teidän tarpeeseenne!